2017.12.02

Gedragsmanagement in de klas

Auteur: Peter Hook & Andy Vass
Titel: Gedragsmanagement in de klas
Pocketboek
Uitgeverij: Bazalt
Plaats: Rotterdam
Jaar: 2017
Pagina's: 128
ISBN-13: 978-94-6118-240-1
Prijs: € 16,00

gedragsmanagement in de klas - pocketboekOp zoek naar een gemakkelijk te lezen boek met veel praktische tips over het beheersen van leerlingengedrag in de klas? Dan is dit pocketboek een goede keuze. Het is nog maar eens dankzij het opzoekings- en vertalingswerk van uitgeverij Bazalt dat dit nu ook voor het Nederlandstalig gebied beschikbaar komt. Mensen die mij kennen weten dat ik het niet hoog op heb voor de zogenaamde trukendozen die vol zitten met een amalgaam van niet met elkaar verband houdende achtergrondloze tips en technieken en zullen misschien verwonderd zijn dat ik dit pocketboek hier toch bespreek. De reden is eenvoudig: het is een boekje dat vertrekt vanuit een duidelijke visie op gedrag met tips en technieken die er wel mee in verband staan. Voor mij het betere werk dus.

Een korte inleiding legt de inhoudelijke basis voor het boekje. Aan bod komen hier onder andere het veilige school- en klasklimaat, de effectieve leraar, het belang van een positieve gedragsaanpak en dergelijke meer. In het hoofdstuk daarna gaan de auteurs dieper in op drie verschillende leiderschapsstijlen. Maar wees gerust, de van oudsher bekende 'laissez-faire' leiderschapsstijl wordt hier vervangen door een beter alternatief.

Hoe je de basis legt voor de voorgestelde aanpak is het onderwerp van het volgende hoofdstukje. Hier staat men onder andere stil bij belonen, straffen en het belang van een goede klasstructuur. Het hoofdstuk hierna bespreekt de acht kernprincipes waarop de aanpak berust. Die principes zie je onmiddellijk daarna heel concreet terugkomen in de voorgestelde tienstappenaanpak.

Achter de metafoor van de gereedschapskist hebben de auteurs dan een aantal tips en technieken verzameld die onmiddellijk en zonder veel omhaal toe te passen zijn in de klas. Het kader voor de praktijk hangen ze tenslotte op aan de vier R-pijlers: Rechten, Rekenschap, Regels en Routines. Hoe de auteurs deze begrippen invullen, lees je er in het boek zelf op na. Een reflecterende samenvatting rondt het boek af.

Warm aanbevolen, niet in het minst voor de beginnende leerkracht.

afdrukken

15:42 Gepost door Lieven Coppens in Bazalt | Permalink | Tags: gedrag, gedragsbeheersing, gedragsmanagement, gedragsproblemen, gedragsregels, klasgedrag, klassenklimaat, klassenmanagement | |

2008.06.14

Opvoeden in de klas

Auteur: Herman Van den Broeck
Titel: Opvoeden in de klas. Wegwijzer voor leerkrachten.
Uitgeverij: LannooCampus
Plaats: Leuven
Jaar: 2006
Pagina's: 240
ISBN-13: 978-90-209-6544-5
Prijs: € 19,95

opvoeden in de klas. wegwijzer voor leerkrachtenOok al is het al meer dan 10 jaar op de markt, Opvoeden in de klas. Wegwijzer voor leerkrachten blijft een brandend actueel boek. Niet in het minst omdat ouders hun opvoedingstaak in stijgende mate blijven delen met de school. Ook omdat de auteur zijn boek blijft bijstellen in het licht van de nieuwe wetenschappelijke bevindingen op dat vlak.

In het eerste hoofdstuk gaat de auteur dieper in op het leerkracht zijn als beroep. Hij duidt op een heldere manier dat een leerkracht iemand is die op lange termijn werkt. Niet alleen op het cognitieve vlak, maar ook op het vlak van de sociale en emotionele ontwikkeling. Dat daarbij zijn werkmateriaal, de leerlingen, van jaar tot jaar verandert, hoeft geen betoog. Leerlingen zijn immers altijd de kinderen van hun tijd. En dat deze tijden tegenwoordig heel snel veranderen, is voor iedereen duidelijk. Dat sommige kinderen met deze tijden moeilijkheden hebben, is vanzelfsprekend. Voor hen kan de leerkracht dan ook een ankerpunt en beschermende persoon zijn. En in deze functie wordt hij soms vogelvrij verklaard...

Het tweede hoofdstuk gaat dieper in op de communicatieprincipes als basis voor de interactie in de klas. Hierbij gaat de auteur uit van het principe dat alle gedrag communicatie is. Hij benadert dit vanuit vier invalshoeken:

  • de inhoud van de boodschap
  • de relatie tussen zender en ontvanger
  • de perceptie van de boodschap
  • de nood aan waarderen en gewaardeerd te worden

Het derde hoofdstuk sluit dicht aan bij het vorige en gaat over communicatietechnieken. Het uitgangspunt hierbij is dat een communicatietechniek slechts goed is als de bedoeling ervan ook overkomt bij de ontvanger. Deze communicatie heeft altijd vier kanten:

  • Wat ik denk en voel (de binnenkant).
  • Wat ik daarmee doe (de buitenkant).
  • Hoe dat overkomt bij de andere (de overkant).
  • Wat we daar samen mee doen (de synergiekant).

De auteur reikt tal van mogelijke technieken aan en geeft daarbij een zeer belangrijke tip: Probeer ze niet allemaal tegelijkertijd!!!

Het vierde hoofdstuk gaat dieper in op een bijzondere vorm van communicatie: feedback. Feedback is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen leren. Hoe je die als leerkracht kunt (moet geven) wordt hier uitvoerig toegelicht.

Het volgende hoofdstuk gaat over negatief gedrag in de klas en hoe je daar als leerkracht op een assertieve en constructieve manier kunt mee omgaan. Wat is streng? Wanneer is iets een probleem? Dit zijn enkele van de vragen die aan bod komen. Soms moet er toch gestraft worden. Hoe je dat kunt doen, lees je in het zesde hoofdstuk. Hoe dat je het wel? Wat doe je beter niet? Welke varianten zijn er? De auteur blijft hier zeer concreet bij stil staan.

Het zevende hoofdstuk is helemaal gewijd aan pesten op school. Het fenomeen van het pesten wordt eerst toegelicht. Daarna is er aandacht voor de mogelijke interventies.

In het achtste en negende hoofdstuk gaat de auteur dieper in op de variëteit die er aanwezig is in de klas. Variëteit in interacties maar ook variëteit in denkstijlen. Deze variëteit past de auteur niet alleen toe op de leerlingen, maar ook op de leerkrachten.

Elke leerling wordt dagelijks geconfronteerd met de emoties van zijn leerlingen. Hoe je daar op een positieve manier kunt mee omgaan is de kern van het laatste hoofdstuk. Aan de hand van twee "sleutels" maakt de auteur duidelijk wat het verschil is tussen een positieve en een negatieve manier om met emoties om te gaan.

Dit boek slaagt er in op een eerder beknopte manier het thema van opvoeden in de klas vrij volledig te benaderen. Dat de auteur daarbij voortdurend aandacht heeft voor concrete voorbeelden, resultaten uit wetenschappelijk onderzoek en concrete denkopdrachten voor de lezer maakt het tot een zeer waardevol naslagwerk voor leerkrachten uit zowel het basis- als het secundair onderwijs.

afdrukken

14:17 Gepost door Lieven Coppens in LannooCampus | Permalink | Tags: straffen, opvoeding, communicatie, belonen, feedback, diversiteit, pesten, gedrag, klasgedrag | |