2015.03.15

Visie(s) op onderwijs

Auteur: Boudewijn Bouckaert (red.)
Titel: Visie(s) op onderwijs
Uitgeverij: Pelckmans
Plaats: Kalmthout
Jaar: 2014
Pagina's: 264
ISBN-13: 978-90-289-5778-7
Prijs: € 21,00

visie(s) op onderwijsToen dit boek geschreven werd, plaatste de uitgever op de achterflap de volgende, betekenisvolle en bijna profetische tekst:

Het Vlaamse onderwijs zit in het oog van vele stormen. In de steden worden onze scholen overspoeld met anderstalige en kansarme jongeren. Het bedrijfsleven smeekt om meer en beter technisch opgeleide afgestudeerden. De diversiteit van het leerlingenpubliek en de uitdagingen op het vlak van didactische en methodologische vernieuwing vereisen meer en beter geschoolde leerkrachten. Maar zowel het aantal als de kwaliteit van de afgestudeerde leerkrachten vertoont een dalende lijn. De besturen van vele scholen zijn versnipperd en de bestuurders worden hoogbejaard. Het gebouwenpark van onze scholen is grotendeels verouderd en een grootscheepse vernieuwing ervan is onbetaalbaar op korte termijn. Ondanks dit alles wordt ons onderwijs bij de beste van de gehele wereld gerekend. De zeer gezagsvolle PISA-metingen zijn daar het bewijs van. Kan ons onderwijs, gelet op de aangehaalde gevaren, deze reputatie hoog blijven houden?

Zeker is dat onze huidige onderwijsminister en haar deskundige adviseurs dit boek niet hebben gelezen. Anders zouden ze er zich, net zoals de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin met zijn entourage, voor gehoed hebben om aan de al bestaande stormen er nog enkele toe te voegen. Toegegeven, in het oog van de storm is het windstil. Maar iedere storm heeft de gewoonte om zich te verplaatsen. En dan krijgt men de volle laag. En laat dit nu net gebeuren…

In dit boek onder redactie van Boudewijn Bouckaert hebben een negental onderwijskundigen en politici zich gebogen over vier actuele punten uit het onderwijsdebat:

  • De institutionele en financiële omkadering van het onderwijs;
  • De hervorming van het secundair onderwijs in Vlaanderen;
  • Het talenbeleid in de school;
  • De thematiek van leren en werken.

Het is niet mogelijk om binnen het bestek van deze bespreking de bijdragen van alle auteurs recht aan te doen. Ook zou het meer in detail bespreken van een enkele bijdrage de indruk kunnen wekken van een persoonlijke voorkeur of afkeer. Liever breng ik het moedige karakter van dit boek onder de aandacht: de verschillende bijdragers hebben het aangedurfd om hun persoonlijke visie – die soms best wel confronterend is – op een niet ontkenbare manier uit te schrijven. Deze visies zijn niet altijd even vriendelijk voor het actuele onderwijsdebat met zijn populistische en bij momenten onhaalbare of kwaliteitsvernietigende ideeëngoed. En hierin ligt dan ook de meerwaarde van dit boek: meer dan een verzameling van vrijblijvende essays over het onderwijs is het een soort literaire denktank geworden: de inhoud van ieder hoofdstuk is op zijn minst een professionele debatavond waard. Maar dit hebben ze allen gemeen: de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs vrijwaren.

afdrukken

18:44 Gepost door Lieven Coppens in Pelckmans | Permalink | Tags: onderwijsbeleid, onderwijsdebat, leren en werken, onderwijskansen, taalbeleid | |