2016.09.04

Wijzer in Onderwijsbehoeften

Auteur: Nicole Gabriël & Selma Huitema
Titel: Wijzer in Onderwijsbehoeften
Effectieve gesprekken met leerlingen in het basisonderwijs
Uitgeverij: Pica|Zien in de klas
Plaats: Huizen|Maarssen
Jaar: 2016
Pagina's: Handleiding (64 pag.) met 24 kaarten in doos
ISBN-13: 978-94-91806-69-8
Prijs: € 21,95

wijzer in onderwijsbehoeften - effectieve gesprekken met leerlingen in het basisonderwijsZowel in Vlaanderen als Nederland is het adagio van het handelingsgericht werken, de onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal, algemeen gekend. In Vlaanderen werd dit door de komst van het M-decreet nog eens extra benadrukt. Uit mijn eigen beroepservaring weet ik dat het voor veel onderwijsmensen niet altijd evident is om de standaardlijst met onderwijsbehoeften los te laten en bij en met het individuele kind op zoek te gaan naar de specifieke onderwijsbehoeften. Nu Nicole Gabriël en Selma Huitema hun eigen methodiek in deze publicatie ter beschikking stellen van iedereen, is hier geen enkel excuus meer voor.

De auteurs bieden de leerkracht die met een leerling een gesprek over zijn specifieke onderwijsbehoeften wil aangaan een praktische methodiek aan. Hierbij is het de bedoeling dat de leerkracht het gesprek goed voorbereid door eerst voor de leerling in kwestie een lastige situatie te kiezen met het gedrag dat hij wil veranderen en dat gedrag te beschrijven in termen van concreet en zichtbaar gedrag zodat de leerling alles heel goed begrijpt. Daarna kiest hij een van de 24 kaarten waarbinnen de lastige situatie valt of waar deze het beste bij aansluit. De set kaarten bevat 4 openingsvragen, 11 vragen over werkhouding, 8 kaarten in verband met gedrag en een routekaart die van het Internet moet worden gehaald.

De handleiding beschrijft duidelijk hoe er gewerkt moet worden. In essentie komt het erop neer dat men uitgaande van de moeilijke situatie met de leerling op zoek gaat naar hoe het anders kan (moet) en wat de leerling daar zelf denkt voor nodig te hebben. Dit alles gebeurt in een positieve groeisfeer.

In de handleiding vindt de leerkracht per kaart vier heldere rubrieken:

  • Een beschrijving van het gedrag;
  • De vragen die hij kan stellen;
  • Een lijst met mogelijke onderwijsbehoeften;
  • Tips voor de mogelijke aanpak.

Soms is er sprake van extra materialen. Deze kunnen gratis van het Internet gehaald worden via de volgende internet-verwijzing: http://www.zienindeklas.nl/producten.

Meer dan de moeite waard!

afdrukken

17:24 Gepost door Lieven Coppens in Pica, Zien in de klas | Permalink | Tags: basisonderwijs, handelingsgericht werken, methodiek, onderwijsbehoeften, oplossingsgericht werken | |

2015.11.22

Hulpwaaier voor het coachen van kinderen

Auteur: Corry Wolters
Titel: Hulpwaaier voor het coachen van kinderen
Oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren in vier stappen, voor coaches, therapeuten en leraren
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2015
Pagina's: 40
ISBN-13: -
Prijs: € 8,95

hulpwaaier voor het coachen van kinderen - oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren in vier stappen, voor coaches, therapeuten en lerarenMensen die oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren, vinden nu ook in de reeks hulpwaaiers van uitgeverij Pica hun gading. Deze hulpwaaier moet de hulpverlener helpen om samen met het kind in een begeleidingsgesprek in vier stappen naar een concrete oplossing voor een probleem te zoeken. Deze stappen zijn:

  1. Ik wil het anders
  2. Ik maak een plan
  3. Ik ga het leren
  4. Ik kan het

Centraal hierbij staat de gedachte dat je niet alles over een probleem moet weten om tot een oplossing te komen, aangezien er vaak geen causaal verband is tussen het probleem en de mogelijke oplossing. De hulpwaaier wil helpen om een degelijk begeleidingsgesprek voor te bereiden waarbij het kind zelf actief betrokken wordt bij zijn veranderings-doelen: het stelt zijn eigen doelen op en stelt zijn eigen veranderingsplan op. In de hulpwaaier vind je dan ook naast een korte inleiding op het oplossingsgericht werken de uitwerking van de vier voornoemde stappen met concrete hulp-middelen die men tijdens het gesprek kan gebruiken.

De hulpwaaier is zeer toegankelijk en gebruiksklaar beschreven. Men kan er snel mee aan de slag. Om er het maximale uit te halen, lijkt het me wel nodig om over voldoende achtergrondkennis in verband met oplossingsgericht werken te beschikken. Ook daarvoor kun je bij uitgeverij Pica terecht: zij gaven immers ook het boek Oplossingsgerichte therapie met kinderen en jongeren van Matthew Selekman uit.

Opnieuw een aanrader.

afdrukken

21:48 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: begeleiding, coachen, oplossingsgericht werken | |