2018.03.10

Hoe kom ik van die stress af?

Auteur: Gina M. Biegel
Titel: Hoe kom ik van die stress af?
Leer eenvoudige en effectieve manieren om je te ontspannen
Uitgeverij: Cadans
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2012
Pagina's: 168
ISBN-13: 978-90-8560-617-8
Prijs: € 19,90

hoe kom ik van die stress af - leer eenvoudige en effectieve manieren om je te ontspannenSteeds meer jongeren ervaren stress op een zodanige manier dat het hen belemmert in het dagelijkse leven. Hoewel stress erbij hoort is het handig om te weten hoe je ermee om kunt gaan zodat het je niet in de weg zit.

Met de meer dan zevenendertig activiteiten in dit boek is het mogelijk hulpbronnen en vaardigheden aan te boren in jezelf waarvan je niet wist dat je ze had. Met de mindfullnesstechniek kun je spanningen en problemen onder controle krijgen zodat je je kunt concentreren op wat er nu gebeurt in plaats van wat er zou kunnen gebeuren.

Met de strategieën in Hoe kom ik van die stress af? krijg je handvatten om te ontspannen en je leven in balans te brengen.

Zo. Met deze tekst van de achterflap heb je meteen een goede kijk op de bedoeling van dit hulpboek. Geschreven naar jongeren toe, gebruikt het een persoonlijke en toegankelijke taal. Terwijl het geenszins de bedoeling heeft om de professionele hulpverlening te vervangen, biedt het wel een alternatief voor die jongere die zich bewust is van zijn probleem, nog ‘niet te ver weg is’ en in staat is tot de nodige zelfreflectie om er zelf wat aan te doen.

Het boek bestaat uit 37 activiteiten die de lezer meenemen op een weg doorheen zijn gedachten en gevoelens en hem stap voor stap leren daar inzicht in te krijgen, er begrip voor te hebben en er een passend antwoord op te formuleren. Het concept is per opdracht altijd hetzelfde:

 • Een kadertje Je moet weten dat met daarin de situering van de opdracht binnen het concrete leven van de lezer;
 • De concrete instructie over wat er in de activiteiten moet gebeuren;
 • Een rubriek die de lezer aanvullende opdrachten geeft bij de eerste instructie. Deze opdrachten hebben heel vaak te maken met zelfreflectie, maar af en toe ook met het reflecteren over de mensen en de omgeving rondom hen.

De activiteiten in dit boek zijn als het ware volgtijdelijk en leiden de jongere geleidelijk aan tot het ultieme doel van dit boek: mindful omgaan met stress.

Het is al langer geweten dat uitgeverij SWP onder het imprint Cadans de pareltjes uit het internationale aanbod van kinder- en jongerenhulpboeken verzamelt. Met dit boek en de andere uit de reeks Vaardigheden en technieken heeft ze nog maar eens haar leiderspositie op het vlak van de psycho-educatie bevestigd. Iedereen die begaan is met het welzijn van jongeren zou deze reeks moeten kennen om op het gepaste moment onder de aandacht van die jongeren te brengen die het nodig hebben en hen eventueel te begeleiden op hun zoektocht.

afdrukken

17:12 Gepost door Lieven Coppens in Cadans, SWP | Permalink | Tags: begeleiding, methodiek, mindfulness, ontspanning, psycho-educatie, stress | |

2012.10.27

Werkboek ontspanning voor kinderen

Auteur: Lawrence Shapiro & Robin Sprague
Titel: Werkboek ontspanning voor kinderen
55 oefeningen om stress te verminderen
Uitgeverij: Hogrefe
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2011
Pagina's: 144
ISBN-13: 9789079729340
Prijs: € 19,95

werkboek ontspanning voor kinderen - 55 oefeningen om stress te verminderenOok kinderen kunnen stress hebben. Er zijn verschillende oorzaken:

 • echtscheiding van de ouders;
 • verhuizen;
 • een nieuwe school;
 • een sterfgeval in de familie,

Het eerste dat een kind dan nodig heeft, is een ouder die zelf niet gespannen is. Dat laatste is helaas niet altijd even vanzelfsprekend. Niet in het minst als wat stress bij het kind veroorzaakt, ook de ouder raakt. Deze laatste kan dan zelf zo onder druk staan dat hij er de stress van zijn kind even niet kan bijnemen, laat staan op een gepaste manier opvangen. Op een dergelijk moment is het dan ook van belang dat het gezin zich als geheel kan ontspannen.

In dit boek brengen de auteurs 55 activiteiten samen die ouders in en met hun gezin kunnen doen om de gezinsstress en/of individuele stress te verminderen. Hierbij nemen zij voor hun kinderen de rol van ontspanningscoach op zich. Na een korte inleiding waarin uitgelegd wordt hoe de ouders dit boek kunnen gebruiken, beschrijven de auteurs eerst en voor al een vijftal activiteiten die de ouders moeten toelaten bij zichzelf na te gaan welke impact stress op hen heeft en hoe ze daarmee kunnen omgaan.

In een tweede reeks van activiteiten, samengebracht in het tweede hoofdstuk van het boek, worden 9 activiteiten beschreven die het kind veerkrachtiger kunnen maken tegen zaken die stress met zich meebrengen en die ze moeten ondergaan omdat ze deze niet kunnen veranderen.

In het derde hoofdstuk beklemtonen de auteurs het belang van een goede ademhaling om ontspannen te kunnen zijn. Dit doen ze aan de hand van een viertal activiteiten die op de een of andere manier de ademhaling helpen reguleren.

Vanaf het vierde hoofdstuk komen dan de meer specifieke activiteiten aan bod die men individueel of als gezin kan doen om de stress te verminderen. Deze zijn per hoofdstuk georganiseerd rond een thema:

 • werken met geleide fantasieën;
 • werken rond en vanuit mindfulness;
 • yoga voor kinderen;
 • spel;
 • creativiteit;
 • lachen.

Een activiteitenboek voor kinderen en hun ouders, een inspiratieboek voor de professionele hulpverlener.

afdrukken

21:21 Gepost door Lieven Coppens in Hogrefe | Permalink | Tags: methodiek, ontspanningstechnieken, stress | |

2010.01.24

De allerbeste examentips

Auteur: Nick Atkinson
Titel: De allerberste examentips - Voor minder stress en betere cijfers
Uitgeverij: Deltas, Zuid-Nederlandse Uitgeverij
Plaats: Aartselaar
Jaar: 2009
Pagina's: 128
ISBN-13: 978-90-447-2510-0
Prijs: € 7,95

de allerbeste examentips - voor minder stress en betere cijfersDit boekje is de vertaling van Exam-busting Tips, How to pass exams the easy way. Voor een keer is dit geen boekje over "leren studeren". Ook al is dit thema nooit ver weg. Centraal staat: "examens doen".Het is een verzameling van bondig geschreven adviezen en hulpmiddelen afgewisseld met zogenaamde "Gouden Tips". Dit zijn dingen die je niet mag nalaten! De auteur geeft heel wat advies over de voorbereiding van de examens. Hij beperkt zich niet alleen tot het verwerken van de leerstof. Hij staat in dezelfde mate stil bij de belangrijke randvoorwaarden voor een goede examenperiode. Aan het einde van het boek legt hij op een heel concrete manier uit waarom sommige studenten toch (zullen) falen op een examen.

Dit boekje bevat geen doorlopende tekst. Daarom beperk ik me hier tot het weergeven van de indeling. En geef ik telkens een tip uit het boek ter illustratie:

 • De juiste instelling
  Stress bouwt zich geleidelijk op. Controleer dus regelmatig hoeveel stress je hebt en las ontspannende activiteiten in na lange perioden van studeren.
 • Je angsten overwinnen
  Voel je fit en schoon op de dag van het examen door een douche te nemen voordat je vertrekt. Het zal ervoor zorgen dat je monter en vol zelfvertrouwen aan de dag kunt beginnen.
 • Studeren: wat, waar en wanneer?
  Neem aantekeningen mee. Dit helpt vooral wanneer je studeert tijdens korte momenten van "vrije tijd", zoals in de trein, wanneer je op de bus moet wachten of terwijl je van de ene naar de andere locatie wandelt. Als je immers in die tijd 3 wiskundige vergelijkingen per dag kunt leren, dan kun je dus per maand 90 vergelijkingen leren!
 • Studeertechnieken
  Teken diagrammen, tekeningen en tabellen bij je leerstof. Je kunt ze immers eenvoudiger van elkaar onderscheiden en onthouden dan bladzijden doorlopende tekst die er allemaal hetzelfde uitzien.
 • De dag van het examen
  Praat niet over de leerstof op de ochtend van het examen - daardoor raak je alleen maar gestrest. Iemand zal hoe dan ook beginnen over een onderwerp waar je je onzeker over voelt en dat zal je zeker niet rustiger maken.
 • Na het examen
  Je inlaten in discussies over wat je medestudenten geantwoord hebben, veroorzaakt alleen maar dat je aan jezelf gaat twijfelen, waardoor je je onzeker en onwel gaat voelen. Er zullen geen twee studenten zijn die de vragen op exact dezelfde manier beantwoord hebben, dus praat er niet over en bespreek in plaats daarvan waar jullie iets gaan drinken!
 • Waarom sommigen falen
  Te veel zelfvertrouwen maakt je zelfingenomen. En dat is een gevaarlijke houding die wel eens tot diepe ontgoocheling zou kunnen leiden op de diploma-uitreiking. Je kunt nooit te voorbereid aan een examen beginnen en vaak verbergt een gevoel van veel zelfvertrouwen een gebrek aan goede voorbereiding.

Trapt dit boekje open deuren in? Ik dacht het niet. Veel ervaringsdeskundigen in het examens afleggen zullen de situaties uit dit boek zeer herkenbaar vinden. Ook al komt een en ander bij het lezen ervan over als vanzelfsprekend.

afdrukken

19:25 Gepost door Lieven Coppens in Deltas, Zuid-Nederlandse Uitgeverij | Permalink | Tags: examens, angst, slagen, stress, plannen, motivatie, mislukken | |

2009.04.11

Zelfgestuurd leren in het hoger onderwijs

Auteur: Ella Desmedt & Lieve Carette
Titel: Zelfgestuurd leren in het hoger onderwijs. Survivalkit voor de eerste maanden.
Uitgeverij: Garant
Plaats: Antwerpen/Apeldoorn
Jaar: 2005
Pagina's: 66
ISBN-13: 978-90-441-1727-1
Prijs: € 6,20

zelfgestuurd leren in het hoger onderwijs - survivalkit voor de eerste maandenMet dit boekje voorzien de auteurs in een grote behoefte. Studenten die naar het hoger onderwijs overstappen, leren gedurende een tiental weken aan de hand van vijf modules zelfgestuurd leren.

De sterkte van deze uitgave ligt in het gevonden evenwicht tussen theorie en praktijk. Concreet betekent dit dat de auteurs de theoretische achtergrond bij elke module kort en krachtig weten door te geven en te doorleven aan de hand van concrete opdrachten, vragenlijsten en dergelijke.

In de eerste module leert de student zijn toekomstige opleiding beter kennen. Hiervoor bieden de auteurs hem zeer gerichte opdrachten aan die hij moet uitvoeren. Eens zo ver krijgt hij ook de kans om zichzelf als student beter te leren kennen. Een leerstijlentest en een test naar de grondigheid waarmee hij studeert helpen hem hierbij. Uiteindelijk worden al de gegevens die in deze module verzameld werden samengebracht in een gerichte zelfevaluatie. Hiermee krijgt hij een zicht op de studie-inspanningen die hij zal moeten leveren.

De tweede module staat helemaal in het teken van de studieplanning. De student leert eerst zichzelf slimme doelen te stellen (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realiseerbaar, tijdgebonden) om die daarna naar een haalbare planning te vertalen. In het tweede deel van deze module kan hij nagaan in welke mate hij vatbaar is voor faalangst en uitstelgedrag. Vragenlijsten en zelfobservaties helpen hem hierbij op weg.

De derde module bekijkt enkele studietechnieken van nabij. Ze is uitgewerkt rond drie kapstokken: structuur zoeken, betekenisvol verwerken en herhalen en controleren. Aan het eind van deze module moet de student in staat zijn om van de aangebrachte technieken aan te geven wanneer hij ze kan gebruiken en waarom.

De vierde module gaat in op het fenomeen stress. De student leert enkele signalen van stress te herkennen en krijgt exemplarisch enkele mogelijke oplossingen aangereikt.

De laatste module doorloopt de student na de eerste examens. Het is de fase van de zelfreflectie. De student leert om zichzelf op een eerlijke manier te evalueren om daarna tot een diagnose te komen die hem moet helpen om het beter te doen.

Dit boekje kan een handig hulpmiddel zijn voor de gemotiveerde student om de eerste maanden van het hoger onderwijs door te komen. Het doet volop beroep op de competentie van het zelfgestuurd leren. Toch (of net daardoor) meen ik dat de inhoud van dit boekje beter tot zijn recht zou komen als onderdeel van het studiekeuzeproces in het vijfde en zesde jaar ASO. Op die manier kunnen alle toekomstige studenten de principes ervan leren kennen en aanleren. Dit zou wel eens een beduidend verschil kunnen maken. Een aanrader!

afdrukken

22:06 Gepost door Lieven Coppens in Garant | Permalink | Tags: leren, zelfgestuurd leren, leren studeren, studiemethode, stress, faalangst, uitstelgedrag, studietechnieken | |