2017.04.30

Hoe kom ik over de scheiding van mijn ouders heen?

Auteur: Lisa M. Schab
Titel: Hoe kom ik over de scheiding van mijn ouders heen?
Omgaan met gedachten en gevoelens wanneer je ouders uit elkaar gaan
Uitgeverij: Cadans
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2013
Pagina's: 200
ISBN-13: 978-90-8560-650-5
Prijs: € 19,90
hoe kom ik over de scheiding van mijn ouders heen - omgaan met gedachten en gevoelens wanneer je ouders uit elkaar gaanOok al ben je geen klein kind meer, als je leven op zijn kop staat omdat je ouders gaan scheiden kun je je behoorlijk klein voelen. Het is bedreigend, vooral wanneer het huis en het gezin waarin je bent opgegroeid veranderen in iets volkomen anders. Daar word je echt wel onzeker, gespannen, boos en verdrietig van. Om deze verandering heb jij niet gevraagd. De activiteiten en oefeningen in dit boek kunnen je helpen je gevoelens en gedachten over de scheiding op een rijtje te krijgen en handvatten aanreiken om met de situatie om te gaan.

Zo. Met deze tekst van de achterflap heb je meteen een goede kijk op de bedoeling van dit hulpboek. Geschreven naar jongeren toe, gebruikt het een persoonlijke en toegankelijke taal. Terwijl het geenszins de bedoeling heeft om de professionele hulpverlening te vervangen, biedt het wel een alternatief voor die jongere die zich bewust is van zijn probleem, nog ‘niet te ver weg is’ en in staat is tot de nodige zelfreflectie om er zelf wat aan te doen.

Het boek bestaat uit 42 activiteiten die de lezer meenemen op een weg doorheen zijn gedachten en gevoelen en hem stap voor stap leren daar inzicht in te krijgen, er begrip voor te hebben en er een passend antwoord op te formuleren. Het concept is per opdracht altijd hetzelfde:

  • Een kadertje Je moet weten dat met daarin de essentie van de opdracht;
  • Een korte informatieve tekst die de inhoud van dit kadertje toelicht;
  • Instructies bij de concrete opdracht.

Daarbij is er bij sommige opdrachten ook nog een gerichte reflectie op de eigen gedachten en gevoelens voorzien.

Het is al langer geweten dat uitgeverij SWP onder het imprint Cadans de pareltjes uit het internationale aanbod van kinder- en jongerenhulpboeken verzamelt. Met dit boek en de andere uit de reeks Vaardigheden en technieken heeft ze nog maar eens haar leiderspositie op het vlak van de psycho-educatie bevestigd. Iedereen die begaan is met het welzijn van jongeren zou deze reeks moeten kennen om op het gepaste moment onder de aandacht van die jongeren te brengen die het nodig hebben en hen eventueel te begeleiden op hun zoektocht.

afdrukken

12:34 Gepost door Lieven Coppens in Cadans, SWP | Permalink | Tags: begeleiding, echtscheiding, methodiek, rouw, verlies, verdriet, zelfhulp | |

2009.05.15

Dood. Mijn boek over verdriet en verder gaan

Auteur: Atrid Tulleners
Titel: Dood. Mijn boek over verdriet en verder gaan.
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2007 (tweede druk)
Pagina's: 80
ISBN-13: 978-90-8560-534-8
Prijs: € 13,50

dood - mijn boek over verdriet en verder gaanDit is een hulpboek voor kinderen van ongeveer tien jaar die geconfronteerd worden met de dood. Het wil hen helpen om deze ingrijpende gebeurtenis een plaats te geven en verder te gaan met hun leven.

In het eerste hoofdstuk staat het kind stil bij zichzelf. Het schrijft op wat het over zichzelf vindt, wat zijn talenten zijn, wat het graag en niet graag doet. Het brengt verder ook in kaart wat het zoal in een week doet.

Het tweede hoofdstuk gaat over de overledene. Aan de hand van gerichte vragen schrijft het kind neer wie is overleden en onder welke omstandigheden. Het denkt na over een aantal eigenschappen van die persoon en mag enkele herinneringen opschrijven. Tot slot van dit hoofdstuk wordt het gemis ter sprake gebracht en het vaak onbegrijpelijke van het waarom.

In hoofdstuk drie komt de dood ter sprake. Wat denkt het kind bij het woord 'dood'? Heeft het dit al eens eerder meegemaakt? Het kind wordt geholpen om het begrip dood beter te begrijpen. Er wordt ook gepeild naar wat het kind denkt dat de betekenis van het leven en de dood is.

Er zijn geen verkeerde of rare gevoelens. Dat is het uitgangspunt van het vierde hoofdstuk. Het kind krijgt hier de kans om zijn gevoelens onder woorden of tekeningen te brengen. Ook het onderwerp 'schuldgevoelens' krijgt hier een duidelijke plaats. Het kind wordt geholpen om in zijn omgeving te kijken hoe andere mensen op verschillende manieren met de dood van een geliefde omgaan en hoe het kan beluisterd worden en zelf naar anderen luisteren. Er is ook aandacht voor het feit dat men niet voortdurend verdrietig moet zijn, dat men best wel eens vrolijk mag zijn of pret hebben.

Het vijfde hoofdstuk gaat in over afscheid nemen. Het belang van bepaalde rituelen of activiteiten wordt uitgelegd. Er is eveneens uitleg bij de begrafenis zelf en het gebeuren er rond.

In het voorlaatste hoofdstuk gaat het kind op zoek naar manieren om na het afscheid verder te gaan. Wat heeft het zelf nodig? Wat kan het doen? Wat met bijzondere momenten waarbij het gemis zeer nadrukkelijk wordt aangevoeld?

Tot slot wordt er nog kort gezegd dat iemand die overleden is, niet echt vergeten wordt, ook al lijkt het soms zo.

Net zoals bij de andere helpboeken van deze auteur wordt het kind met duidelijke uitleg en een goede afwisseling van schrijf-, denk- en creatieve opdrachten geholpen om de dood van een overledene plaats te geven. Volwassenen die een kind in een dergelijke situatie willen begeleiden kunnen uit de aanpak uit dit boek inspiratie putten om hun begeleidingsproces te ondersteunen.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

17:00 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: rouw, verdriet, verlies, sterven | |

2008.09.21

Dees, een vader en een viool

Auteur: Liesbeth Smulders-Groenhuijsen
Titel: Dees, een vader en een viool. Over wat er allemaal kan gebeuren als je ouders gaan scheiden.
Uitgeverij: SWP
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2004
Pagina's: 112
ISBN-13: 978-90-6665-524-9
Prijs: € 13,-

In dit boek beschrijft Liesbeth Smulders-Groenhuijsen wat er allemaal kan gebeuren als ouders gaan scheiden. Ze vertelt het verhaal van Dees. Hoe hij merkt dat er iets mis begint te lopen tussen zijn ouders en de verwarring en onzekerheid die dat met zich meebrengt. Hoe hij worstelt met vragen hoe het met hem verder moet na de scheiding. Hoe hij hoopt dat het toch nog goed komt tussen zijn ouders. Hoe hij geleidelijk aan went aan zijn nieuwe leven en de scheiding van zijn ouders verwerkt.

Het boek is geschreven voor jonge kinderen. Liesbeth Smulders-Groenhuijsen heeft er voor gezorgd dat ze het zelf kunnen lezen: korte zinnen, groot lettertype, veel witruimte tussen de regels, moeilijke woorden die gesplitst zijn. Voor wie dat wil, is het boek ook ingelezen op een CD, met daarop ook de vioolmuziek waarover er sprake is in het boek. Op die manier is het kind niet afhankelijk van een volwassene die het verhaal wil voorlezen.

Dees, een vader en een viool is een boek dat kinderen kan helpen om de echtscheiding van zijn ouders te verwerken en zijn eigen gevoelens daarbij te begrijpen. Het is vlot geschreven en gebruikt eenvoudige taal. Hier-door is het zeer toegankelijk voor jonge kinderen die even geen beroep kunnen (willen) doen op een volwassene om het hen voor te lezen. Het leert het kind dat zijn gevoelens van angst, onzekerheid, verdriet, woede, ... normaal zijn en dat het zich daar niet moet voor schamen. Het geeft hen perspectief op een leven na de scheiding waarin alles weer op zijn pootjes valt.

Tegelijk kan het boek ook een goede aanleiding zijn om de eigen gevoelens te herkennen en er met iemand anders over te praten.

De boeken van uitgeverij SWP worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

21:34 Gepost door Lieven Coppens in SWP | Permalink | Tags: echtscheiding, rouw, verlies, verdriet | |

2008.09.20

Bang Boos Blij

Auteur: Boukje Overgaauw, Suzan van Apeldoorn, Lianne van Lit & Marieke Visser
Titel: Bang Boos Blij
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2007 (Tweede, licht herziene druk)
Pagina's: 72
ISBN-13: 978-90-8560-528-7
Prijs: € 12,50

bang boos blijBang Boos Blij is een doeboek voor kinderen van gescheiden ouders. Aan de hand van vragen en creatieve opdrachten wordt het verhaal van de echtscheiding van de ouders van het kind dat met het boekje werkt, geschreven. De vragen en opdrachten zijn georganiseerd rond verschillende thema's:

  • Wat is een gezin?
  • Het concrete gezin van het kind.
  • De problemen voorafgaand aan een echtscheiding.
  • De echtscheiding.
  • Het (éénouder-)gezin na de echtscheiding.
  • Het nieuw samengesteld gezin.

Het doel van dit werkboekje is simpel: kinderen helpen om de echtscheiding van hun ouders te begrijpen en een plaats te geven. Om dit te bereiken gaat het voortdurend in op de gevoelens en gedachten van het kind zelf. Boosheid, angst, schuldgevoel, verwarring, verdriet... het zijn allemaal gevoelens die in het boekje aan bod komen en bespreekbaar worden gesteld. Sommige vragen worden schriftelijk beantwoord, andere kunnen worden getekend. Af en toe is er plaats voor vormen van mondelinge en dramatische expressie.

Het werkboekje kan door oudere kinderen zeker zelfstandig worden ingevuld. Jongere kinderen zullen dan beter begeleid worden door een volwassene. Dit kan een ouder zijn, maar deze moet er rekening mee houden dat een aantal vragen en opdrachten ook voor hem zeer confronterend kunnen zijn. Professionele hulpverleners kunnen het dan weer gebruiken als aanknopingspunt voor of verwerking van therapeutische gesprekken. Leerkrachten kunnen het gebruiken als leidraad om een kind als vertrouwenspersoon te begeleiden.

De meerwaarde van dit werkboekje ligt in zijn gestructureerde aanpak. Stapsgewijs krijgt het kind een verduidelijking van de situatie waarin het zich bevindt waarbij de concrete opdrachten er op gericht zijn de gevoelens van het kind naar de oppervlakte te brengen en bespreekbaar te stellen. Daarenboven beperkt het zich niet tot de echtscheiding zelf, maar gaat het ook bewust in op de periode na de echtscheiding waarin het kind bij één ouder leeft en zijn leven moet herorganiseren. Tot slot is er ook aandacht voor het leven in een nieuw samengesteld gezin en wat dit emotioneel kan teweeg brengen bij een kind.

De handleiding bij dit werkboek kun je gratis van de website van Ninõ halen.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

18:13 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: verdriet, verlies, echtscheiding, rouw | |

Dood is niet gewoon. Over de dood van een ouder

Auteur: Martine Delfos
Titel: Dood is niet gewoon. Over de dood van een ouder.
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2007 (Derde druk)
Pagina's: 40
ISBN-13: 978-90-8560-532-4
Prijs: € 11,50

dood is niet gewoon - over de dood van een ouderEr zijn kinderen die op jonge leeftijd geconfronteerd worden met het overlijden van een ouder. De omgeving weet dan niet altijd hoe ze met de gevoelens van het kind moeten omgaan. Of hoe ze het kind over die gevoelens (boosheid, verdriet, schuld, ...) kunnen laten praten, zodat ze kunnen begrepen en eventueel aan het kind geduid worden. Met een therapeutisch verhaal als dit kunnen ze aan de slag. Ze kunnen er thuis maar ook op school gebruik van maken om het thema bespreekbaar te maken.

Volwassenen zijn vaak geneigd om kinderen weg te houden van de dood. Daardoor ontnemen ze het de kans om afscheid te nemen, om zich van de (harde) realiteit bewust te worden. Toch zijn kinderen sterker dan men over het algemeen denkt.

Een boekje als dit helpt de volwassene om het kind in zijn rouwproces te helpen en te begeleiden.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

17:26 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: sterven, verlies, rouw, verdriet, ouders | |