2015.11.01

Wonderlijke Wazigheid

Auteur: Tirtsa Ehrlich
Titel: Wonderlijke Wazigheid
Uitleg, adviezen, tips en trucs over ADD voor jongeren en hun omgeving
Uitgeverij: Cadans|SWP
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2014
Pagina's: 128
ISBN-13: 978-90-8560-661-1
Prijs: € 17,50

wonderlijke wazigheid - uitleg, adviezen, tips en trucs over add voor jongeren en hun omgevingMet de Wonderlijke Wazigheid heeft Tirtsa Ehrlich, zoals we dat intussen van haar gewoon zijn, een bijzonder helder en onderhoudend boek geschreven over ADD. De volgende tekst op de achterflap van het boek maakt zijn belofte dan ook helemaal waar:

Jongeren vanaf 12 jaar, met of zonder diagnose, docenten, ouders en andere familieleden kunnen na het lezen van dit boek goed uitleggen dat ADD niet hetzelfde is als ADHD, en vooral vertellen wat het wel is en hoe je ermee om kunt gaan.

Zeg nu zelf: wat kun je nog meer van een boek verwachten. Ik doe het zelden, maar de inhoudstafel op zich spreekt voor zich; de volgende thema’s komen aan bod:

 • Wat is ADD;
 • Oorzaken van ADD;
 • ADD en behandeling;
 • Tips en trucs voor het dagelijks leven;
 • Tips en trucs voor de middelbare school;
 • Tips voor docenten van leerlingen met ADD;
 • Tips en trucs voor een vervolgopleiding;
 • Adviezen voor ouders van ADD-ers;
 • ADD en werken;
 • ADD en humor;
 • ADD en je rijbewijs;
 • ADD en de liefde;
 • ADD en de gevaren van alcohol en drugs.

Met andere woorden: de titel van dit boek had evengoed Alles wat je altijd al wilde weten over ADD kunnen zijn. Maar toegegeven de titel Wonderlijke Wazigheid klinkt veel sympathieker.

Vergis je echter niet. Dit boek is niet zomaar het zoveelste in de rij van boeken over aandachts- en concentratie-problemen. Omwille van zijn volledigheid en zijn zeer toegankelijke schrijfstijl is dit het werk bij uitstek voor iedereen die heel snel zowel theoretische als praktische informatie wil verwerven over ADD. Met toegankelijke schrijfstijl bedoel ik niet alleen dat het vlot geschreven is. Voor een keer dekt de vlag de lading niet. Met toegankelijk bedoel ik vooral het volgende:

 • De lay-out van het boek is zo opgesteld dat je weinig of niet afgeleid wordt van de tekst. Het bevat weinig afbeeldingen die dan ook nog eens zeer strategisch in de tekst zijn ingewerkt: ze ondersteunen de lezer en leiden hem niet af. Bovendien bevat de tekst ook nog visuele aanwijzingen die aangeven wat de hoofdzaken zijn. Ideaal dus voor iedereen die moeite heeft met het lezen van lange stukken tekst;
 • Bij elk hoofdstuk laat Tirtsa in schuin gedrukte, blauwe tekst ervaringsdeskundigen aan het woord die alles veel herkenbaarder en waarachtiger maken.
 • Zelden heb ik een boek gelezen dat zo volledig en zo beknopt een thema op de kaart zet. Dit kun je als auteur alleen maar als je een kei in jouw vak bent. Of zoals Johann Wolfgang von Goethe het ooit neerzette: In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister.

Kortom: ik kijk uit naar het volgende boek van Tirtsa Ehrlich!

De boeken van uitgeverij Cadans|SWP worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

naslagwerk met karakter afdrukken

11:29 Gepost door Lieven Coppens in Cadans, SWP | Permalink | Tags: aandacht, add, behandeling, concentratie, diagnostiek, opvoedingsondersteuning, psycho-educatie, werkhouding, opvoeding | |

2012.11.11

Werkhouding bij kleuters

Auteur: Kaat Timmerman
Titel: Werkhouding bij kleuters
Toegepast in de klas en thuis
Uitgeverij: LannooCampus
Plaats: Leuven
Jaar: 2011
Pagina's: 136
ISBN-13: 9789020977240
Prijs: € 19,99

werkhouding bij kleuters - toegepast in de klas en thuisKaat Timmerman is voor velen al lang geen onbekende meer. Daar staan onder andere haar boeken over kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen, ruimtelijk-visuele problemen en geheugen en inprentingsproblemen garant. Deze boeken hadden als doelgroep voornamelijk de kinderen uit de lagere school. Met dit boek richt Kaat Timmerman zich expliciet op de kleuters.

Haar uitgangspunt is dat, terwijl het kleuteronderwijs de kinderen schrijf-, kijk-, luister- en rekenoefeningen geeft ter voorbereiding van het lager onderwijs, het minstens even belangrijk is dat kleuters een intensieve voorbereiding krijgen op de werkhouding die het lager onderwijs van hen verwacht. Dit moet volgens haar systematisch gebeuren. Men mag er immers niet van uit gaan dat kleuters die werkhouding uit zichzelf verwerven. In dit boek beschrijft ze een methode die men daarvoor zowel thuis als in de klas kan gebruiken. Ze ziet deze ingebed in een leerlijn leren-leren.

In het eerste hoofdstuk definieert ze het begrip werkhouding en argumenteert ze dat men er bij jonge kinderen al aan moet werken omdat die werkhouding er nu eenmaal niet vanzelf komt. In het tweede hoofdstuk beschrijft ze haar methode die uit vijf verschillende blokken bestaat. In elk van deze blokken komen er één of meer vaardigheden aan bod. Schematisch ziet deze er als volgt uit:

Blok Inhoud Aan te leren vaardigheid
1 Algemene werkhouding en respect Ik zit stil
Ik zwijg
Ik steek mijn vinger op
2 Een nauwkeurige kijk- en luisterhouding Ik kijk goed
Ik luister goed
3 Verkennen en probleembesef Ik verken de opdracht
4 Systematisch en nauwkeurig werken ik werk systematisch: ik leg mijn materiaal klaar
ik werk systematisch: ik maak mijn werkplan
ik maak mijn taakje nauwkeurig af
Ik kijk mijn werk na
5 Geheugen en geheugenstrategie Ik papegaai
Ik oefen mijn geheugen

Hierna wordt elk blok uitgewerkt in een afzonderlijk hoofdstuk. Na een algemene duiding worden de vaardigheden aan de hand van een stappenplan aangebracht. Als visuele ondersteuning is er gekozen voor tekeningen van het – gloednieuwe – ijsbeertje Tom. Een en ander wordt verder verduidelijkt aan de hand van tips voor de ouders en/of concrete oefenvoorbeelden.

Het zal niemand, die het werk van Kaat Timmerman kent, verwonderen dat de beertjes van Meichenbaum nooit ver weg zijn. Persoonlijk vind ik het heel positief dat Kaat Timmerman in dit werk gekozen heeft voor het ijsbeertje Tom. Het is immers zo dat de beertjes van Meichenbaum door het veelvuldige en vaak oneigenlijke gebruik een leven zijn gaan leiden dat los staat van hun achtergrondtheorie en dat ver staat van hun oorspronkelijke bedoeling.

Een boek dat snel zijn weg naar het kleuteronderwijs mag vinden.

afdrukken

12:14 Gepost door Lieven Coppens in LannooCampus | Permalink | Tags: kleuters, methodiek, ouders, werkhouding, werkvaardigheden | |

2012.10.21

Omgaan met ADHD

Auteur: Peter Glorieux & Jan Vanthomme
Titel: Omgaan met ADHD
Een positieve kijk op opvoeden
Website: Roularta Books
Plaats: Roeselare
Jaar: 2011
Pagina's: 224
ISBN-13: 9789086794157
Prijs: € 20,-

omgaan met adhd - een positieve kijk op opvoedenDe auteurs, beiden oprichters van Zorgzaam Omgaan vzw (http://www.zorgzaamomgaan.be), hebben met dit boek waarschijnlijk al veel ouders gerustgesteld en/of nieuwe hoop gegeven. Kinderen met AD(H)D hebben wel degelijk een mooie toekomst voor zich en zijn niet gedoemd om het verkeerde pad op te gaan. Het is gewoon heel belangrijk dat ze te allen tijde kunnen terugvallen op een positieve opvoeding door de ouders en een al even positieve onder-steuning door hun professionele begeleiders (leerkrachten, opvoeders, …) die hen met veel vallen, met één keer meer opstaan dan er gevallen wordt en met milde gestrengheid naar die toekomst leiden. Dit is voor mij de essentie van dit boek dat de auteurs opbouwden rond de waargebeurde verhalen die ze zelf beleefden of die met hen gedeeld werden. Een boek dat eigenlijk een plaats verdient in het fonds van een gespecialiseerde niche-uitgeverij zoals het Nederlandse Pica (http://www.uitgeverijpica.nl). Deze is voor het Nederlandssprekende taalgebied toch wel toonaangevend op het gebied van literatuur over autismespectrumstoornissen, gedragsproblemen en AD(H)D.

De auteurs (her)definiëren opvoeding als een voortdurend verhaal van vraag en aanbod: de opvoedingsvraag van het kind wordt beantwoord door een opvoedingsaanbod van de ouders en/of begeleiders. Dit aanbod bestaat uit vier dynamische aspecten:

 • Aandacht geven;
 • Begrenzen;
 • Helpen;
 • Belonen en (soms) sanctioneren.

Deze dynamiek kun je heel goed opmerken in de communicatie tussen het kind en zijn ouders en/of begeleiders. De auteurs zijn zich trouwens zeer goed bewust van het feit dat deze dynamiek op de ouders van kinderen met een extra zorgvraag (ik gebruik liever deze term dan de term ‘speciale noden’) af en toe zwaar kan doorwegen. Zeker daar waar de vraag van het kind het aanbod van de ouders en/of begeleiders ver overstijgt.

In dit boek houden Peter Glorieux en Jan Vanthomme een terecht pleidooi voor een zorgzaam diagnoseproces dat de beste garantie biedt tegen de kritieken als zou AD(H)D een modeverschijnsel zijn of een zucht naar een goedkoop etiket omwille van de eventuele secundaire voordelen die dit met zich zou meebrengen.

Maar er is (nog) meer. De auteurs maken duidelijk dat kinderen en jongeren met AD(H)D nood hebben aan een globaal opvoedingstraject en beschrijven heel goed waaraan dit moet beantwoorden. Hun waarschuwing voor een opvoedingsburn-out is hier heel terecht. Zowel het kind als de ouders met AD(H)D moeten zich laten ondersteunen. Deze ondersteuning gaat verder dan het gebruik van medicatie voor het kind. Alleen is deze niet altijd (tijdig) te vinden. Het pleidooi dat de auteurs hiervoor houden is meer dan terecht. Over het gebruik van medicatie hebben de auteurs trouwens een zeer heldere en verduidelijkend hoofdstuk geschreven.

Omgaan met ADHD is een geëngageerd boek dat nog meer aandacht verdient dan het nu al krijgt.

afdrukken

18:32 Gepost door Lieven Coppens in Roularta | Permalink | Tags: aandacht, add, adhd, behandeling, concentratie, diagnostiek, opvoeding, opvoedingsondersteuning, werkhouding | |

2012.10.14

Vlinder - Over een meisje met ADHD

Auteur: Miriam Bruijstens
Titel: Vlinder
Uitgeverij: Pica/Abimo
Plaats: Huizen/Sint-Niklaas
Jaar: 2012
Pagina's: 128
ISBN-13: 9789077671740 
Prijs: € 14,95

vlinderHet eerste gezamenlijke project van de Nederlandse uitgeverij Pica en het Vlaamse Abimo is meteen een schot in de roos. Op een zeer vlotte en leuke manier wordt de lezer binnengeleid in de wereld van een meisje met ADHD. Dat meisje, Vlinder, is van de eerste tot de laatste bladzijde aan het woord. Daar heeft de auteur Miriam Bruijstens keurig voor gezorgd.

Doorheen de verschillende hoofdstukken komen de verschillende ADHD-kenmerken aan bod zonder dat er moeilijke woorden op gekleefd worden. Dit zorgt voor een grote herkenbaarheid bij de lezers. Toch is het geen negatief boek. De auteur heeft gezorgd voor een evenwichtige mengeling van positieve en negatieve gevolgen van ADHD voor een kind en zijn omgeving.

Meer vertellen over dit boek zou zonde zijn. Alleen nog dit: Vlinder is een voorbeeld van hoe een jeugdboek in zich de essentie van goede psycho-educatie kan meedragen.

afdrukken

20:48 Gepost door Lieven Coppens in Abimo, Pica | Permalink | Tags: aandacht, adhd, concentratie, psycho-educatie, werkhouding | |

2012.02.25

Opvoedwijzer ADD & ADHD

Auteur: Edward Hallowell & Peter Jensen
Titel: Opvoedwijzer ADD & ADHD
Tips en strategieën voor ouders van kinderen met aandachtsproblemen
Uitgeverij: Hogrefe
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2009
Pagina's: 204
ISBN-13: 9789079729111
Prijs: € 19,95

opvoedwijzer add & adhd - tips en strategieën voor ouders van kinderen met aandachtsproblemenZie jouw kind met een aandachtsprobleem graag (hoe moeilijk dat ook soms kan zijn). Kijk niet naar zijn of haar tekortkomingen, maar naar het kenmerk dat daaronder verborgen zit en leer jouw kind om dat kenmerk positief te gebruiken. Dat is wat mij betreft het centrale idee van dit boek. In zich houdt het boek dan ook kritiek in op het medische deficiëntiemodel en sluit het aan bij een van de uitgangspunten van het handelingsgericht werken, namelijk het actief op zoek gaan naar de positieve en protectieve factoren om deze aan te wenden bij het aanpakken van het probleem. De ouders zijn de doelgroep van het boek. Wat niet wel zeggen dat andere opvoeders en professionelen er niets aan zullen hebben. Wel in tegendeel. Daarvoor zijn de aangereikte tips en strategieën te belangrijk.

In de eerste hoofdstukken (1 tot en met 3) duiden de auteurs het belang van de aanvaarding en het graag zien door de ouders. Ook al is dat niet altijd even gemakkelijk. Een belangrijk middel hiervoor is het zich kunnen inleven in wat het is om een kind met een aandachtsprobleem te zijn. Bovenop die aanvaarding en dat graag zien is en blijft de juiste hulp belangrijk. Voor de auteurs betekent dit dat je het kind en zijn ouders niet confronteert met een opsomming van de te verwachten problemen, maar dat de diagnose hen hoop geeft. Hierbij gaan ze het thema medicatie niet uit de weg. Wie echter denkt dat ze, vanuit hun visie, de medicatie ontraden, komt toch bedrogen uit. Met deze positieve boodschap uit het vierde hoofdstuk eindigt voor mij het eerste deel van het boek.

Een scharnierpunt is het vijfde hoofdstuk als inleiding op het tweede, virtuele deel van het boek. Hierin tonen de auteurs de tekortkomingen van het medische deficiëntiemodel aan. Om daarna een ander model voor te stellen. Ik laat hen zelf aan het woord (blz.71):

Het is tijd om het medische model achter ons te laten en het op sterkten gebaseerde model te omarmen. Daarmee kunnen we verlammende gevoelens als schaamte, angst, hopeloosheid en onvervulde dromen voorkomen. Bepaal zo snel mogelijk de sterke punten, (mogelijke) talenten, (mogelijke) interesses, potentiële sterke punten, verwachtingen, dromen, passies, verlangens en wensen. Richt daar de schijnwerper op. Laat dat verlichte landschap de geest van jouw kind – en de jouwe – vullen.

Hoofdstukken zes en zeven gaan op dezelfde geestdrift door. De auteurs tonen aan hoe men in de praktijk het positieve kan benadrukken en hoe men het goede in het slechte kan zien. Praktijkvoorbeelden en concrete tips maken dit duidelijker. De suggesties die ze geven, misstaan al evenmin in een traject van handelingsgericht werken.

In het achtste hoofdstuk wordt de cyclus van uitmuntendheid uitgelegd. Dit komt neer op een soort van vijfstappenaanpak om de positieve kenmerken achter het aandachtsprobleem naar boven te halen. Op dit punt aangekomen introduceren de auteurs in het negende hoofdstuk het Kolbe-model waarin de aangeboren intuïtieve manieren waarop mensen op een creatieve manier problemen oplossen en beslissingen nemen, een plaats krijgen. In het tiende hoofdstuk illustreren ze hoe dit model in de praktijk werkt.

De volgende hoofdstukken vormen samen het derde en laatste deel van het boek. Ze behandelen specifieke thema’s zoals de begeleiding op school en de diagnose van en het behandelingsplan voor een aandachtstoornis.

Het boek eindigt met een bijlage over het gebruiken van gedragsstrategieën. Een bijlage die je echt niet zonder meer mag overslaan.

afdrukken

18:50 Gepost door Lieven Coppens in Hogrefe | Permalink | Tags: aandacht, add, adhd, behandeling, concentratie, handelingsplan, methodiek, werkhouding | |