2012.03.18

Dyslexie de baas!

Auteur: Caroline Poleij & Yvonne Stikkelbroek
Titel: Dyslexie de baas!
Aanpak van psychosociale problemen van jongeren met dyslexie
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum
Plaats: Houten
Jaar: 2009
Pagina's: Handleiding: 128
Werkboek: 96
ISBN-13: Handleiding: 9789031360109
Werkboek: 9789031360123
Prijs: Handleiding: € 43,95
Werkboek: € 24,95

dyslexie de baas - aanpak van psychosociale problemen van jongeren met dyslexieDyslexie de baas! is een groepstrainingsprogramma voor kinderen en jongeren vanaf twaalf tot en met 16 jaar met dyslexie en hun ouders. Het is ontwikkeld door medewerkers van de Universiteit Utrecht en wil orthopedagogen en (school)psychologen een wetenschappelijk verantwoord instrumentarium aanbieden om de mogelijke sociaal-emotionele gevolgen van dyslexie (zoals faalangst, somberheid, gebrek aan zelfvertrouwen, …) gericht en effectief aan te pakken. In die zin gaat het programma veel verder dan de publicaties die psycho-educatie als doel beogen.

Het programma bestaat uit een handboek en een werkboek. In het handboek vindt de lezer drie delen terug. In het eerste deel staat de theoretische verantwoording van het programma.  Deze behelst niet alleen de inhoudelijke informatie over dyslexie. Ze staat ook stil bij de mogelijke psychosociale problemen van de kinderen en jongeren met dyslexie en de onderliggende mechanismen van de secundaire problematieken. Tot slot van het eerste gedeelte beschrijven de auteurs niet alleen de doelgroep en de uitgangspunten van hun trainingsprogramma, maar ook de opbouw en gebruikte technieken en thema’s. Ze staan ook kort stil bij de effectiviteit van het programma zoals die gebleken is uit een eerste pilootstudie.

Het draaiboek voor het programma maakt het tweede deel uit van dit boek. Je leert er als toekomstige begeleider niet alleen wat het van jou vraagt en hoe je kandidaten werft en selecteert, maar je vindt er ook de gebruikswijzers voor de bijeenkomsten met de kinderen of jongeren en hun ouders.

In het derde deel vind je elke bijeenkomst volledig uitgewerkt. Het gaat hier eerst en vooral over twaalf bijeenkomsten voor de kinderen of jongeren. Als begeleider lees je er wat je moet voorbereiden, welke materialen je nodig hebt en wat het tijdsschema is van de bijeenkomst. De structuur van de bijeenkomst is nagenoeg altijd dezelfde:

 • Bijpraten;
 • Terugblikken op de klus die men moest klaren;
 • Het geven van informatie en/of doen van oefeningen;
 • Tips en trucs;
 • Het introduceren van de nieuwe klus.

Daarnaast vind je in dit deel ook de uitwerking van de twee ouderbijeenkomsten.

Tot slot wil ik benadrukken dat deze groepstraining toch een en ander verwacht van de (bij voorkeur twee) begeleiders. Het gaat hier over:

 • Kunnen hanteren van cognitief-gedragstherapeutische technieken;
 • Kunnen begeleiden en hanteren van groepsprocessen;
 • Inhoudelijke expertise hebben op het vlak van dyslexie;
 • Een constructieve en opbouwende sfeer kunnen mogelijk maken.

De materialen die men nodig heeft voor de bijeenkomsten kan men op http://www.bsl.nl/dyslexie gratis binnenhalen.

Een uniek en professioneel programma.

afdrukken

11:53 Gepost door Lieven Coppens in Bohn Stafleu van Loghum | Permalink | Tags: dyslexie, faalangst, leesprobleem, lezen, psycho-educatie, spelling, spellingprobleem, taal, zelfbeeld, zelfvertrouwen | |

2011.06.13

Werkboek ADHD

Auteur: Lawrence Shapiro
Titel: Werkboek ADHD. 44 oefeningen om kinderen sociale vaardigheden en zelfvertrouwen te leren.
Uitgeverij: Hogrefe
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2010
Pagina's: 184
ISBN-13: 978-90-79729-29-6
Prijs: € 19,95

werkboek adhd - 44 oefeningen om kinderen sociale vaardigheden en zelfvertrouwen te leren.pngAls je een boek zoekt met praktische en bruikbare tips om kinderen met ADHD doorheen het leven van elke dag te leiden, dan heb je dat met het Werkboek ADHD gevonden. Geschreven voor ouders en hun kind met ADHD, is het een opsteker voor beiden. Een opsteker omdat het een dubbel en constructief doel heeft: enerzijds het kind een aantal sociale vaardigheden aanleren om zich in dagdagelijkse situaties te redden, anderzijds het kind (weer) zelfvertrouwen geven. Deze positieve instelling vind je trouwens aan het einde van het boek terug in het Certificaat van voltooiing waar het kind drie positieve krachten van zichzelf moet opgeven.

Het zou ons te ver leiden om de 44 oefeningen hier één voor één te bespreken. Om echter een zicht te krijgen op de inhoud van het boek, geef ik hieronder enkele willekeurig gekozen voorbeelden. Let op de positieve manier van formuleren:

 • Je kunt problemen vermijden;
 • Je kunt een goede luisteraar worden;
 • Je kunt er voor zorgen dat je ouders en leraren trots op je zijn;
 • Je kunt ervoor zorgen dat school gemakkelijker en leuker wordt;
 • Je kunt beter voor je spullen zorgen;
 • Je kunt dagen aan waarop alles mis lijkt te gaan;
 • Je kunt praten over wat je dwarszit;
 • Je kunt met iedereen plezier maken;
 • Je kunt compromissen leren sluiten en ruzies vermijden;
 • Je kunt beter slapen;
 • Je kunt een harmonieuzer gezin hebben.

Deze 44 activiteiten kun je onderverdelen in 4 centrale thema’s, die elk een deel van het boek uitmaken:

 • Deel 1: Jezelf leren beheersen;
 • Deel 2: Problemen op school de baas worden;
 • Deel 3: Vrienden maken en houden;
 • Deel 4: Je goed over jezelf voelen.

Elke activiteit heeft dezelfde structuur. Deze begint met een duiding van de activiteit in een kader met als titel Om te weten. Het is een stukje ‘theorie’ dat de auteur op een concrete manier en in de jij-vorm aanbrengt. Hierna volgt een levensechte schets van een situatie waarin de moeilijkheid zich voordoet. Dit voorbeeld moeten de kinderen op hun eigen situatie betrekken. Daarna volgen een tweetal opdrachten. Hoewel zeer verschillend van aard, komen deze opdrachten nagenoeg steeds op hetzelfde neer: reflecteren en handelingsalternatieven zoeken en vastleggen.

Lees voor je met het boek begint te werken zeker ook de brieven van de auteur aan de ouders en aan het kind. Dan weet je meteen wat je van dit boek kunt verwachten. Of zoals de auteur het zegt in zijn brief aan de ouders:

Er zijn geen pasklare antwoorden voor kinderen met ADHD – ieder kind heeft unieke behoeften. Maar ik hoop dat je kind onder jouw geduldige leiding en met de hulp van zijn school het geluk en het succes zal kennen dat iedere ouder voor zijn kind wenst;

of in zijn brief aan het kind:

Maar denk vooral niet dat je nu achterover kunt leunen terwijl je dit boek leest. Want hoe harder je zult werken, hoe meer je zult leren, net als op school.

Een eerlijk boek voor ouders, kinderen en hun begeleiders. Psycho-educatie in zijn actiefste vorm!

afdrukken

16:37 Gepost door Lieven Coppens in Hogrefe | Permalink | Tags: aandacht, add, adhd, concentratie, psycho-educatie, sociale vaardigheden, werkhouding, zelfvertrouwen | |

2010.01.09

Denk je sterk

Auteur: Fred Sterk & Sjoerd Swaen
Titel: Denk je sterk
Uitgeverij: Kosmos
Plaats: Utrecht/Antwerpen
Jaar: 2003
Pagina's: 288
ISBN-13: 978-90-215-4104-4
Prijs: € 19,95

denk je sterkEen dubbelboek over zelfwaardering en het aanpakken van sociale angst. Zo kan ik Denk je sterk het beste samenvatten. De auteurs voegden hiervoor twee boeken samen: Denk je sterk en Denk je zeker.

Centraal in deze uitgave staat het gedachtegoed van de cognitieve gedragstherapie. Omdat cognitieve denktechnieken duidelijk helpen bij het veranderen van een negatief zelfbeeld. Het boek is geschreven als een zelfhulpmethode.

In het eerste deel staat de zelfwaardering centraal. De auteurs geven een concrete omschrijving van het begrip. Tegelijk tonen ze aan dat zelfwaardering niet hetzelfde is als zelfvertrouwen of arrogantie. En dat er een duidelijk verschil is tussen voorwaardelijk en onvoorwaardelijke zelfwaardering. Ze nodigen de lezer nadrukkelijk uit om zichzelf onvoorwaardelijk te waarderen: ik ben waardevol gewoon omdat ik besta. Voorwaardelijke zelfwaardering, ik ben waardevol als ik ..., voeren ze af als ondeugdelijk.

Iedere mens heeft een interne criticus. De interne criticus is de afkeurende innerlijke stem. Deze is het resultaat van de opvoeding enerzijds en bepaalde ervaringen anderzijds. Iedereen gaat er anders mee om. Deze interne criticus is zeer dominant aanwezig bij mensen met een lage zelfwaardering. De auteurs laten de lezer naar hem op zoek gaan. Ze helpen hem om de bedoeling van deze criticus te ontmaskeren. En na te gaan wat hij de lezer kost. Eens zover krijgt de lezer niet alleen tips om tegen deze interne criticus in te gaan. Hij leest ook hoe hij hem kan overbodig maken. Dit gebeurt door de ongezonde reacties te vervangen door gezonde alternatieven.

De essentie van de cognitieve gedragstherapie is het corrigeren van denk- en waarnemingsfouten. De interne criticus maakt er immers handig gebruik van. Het is dan ook belangrijk om ze zo snel mogelijk te herkennen. Het zijn:

 • zwart-witdenken
 • etiketten kleven
 • overdrijven
 • mentaal filteren
 • gedachtelezen
 • toekomst voorspellen
 • emotioneel redeneren
 • 'zou-moeten'-denken
 • zelfverwijt

Je kunt deze denkfouten en de waarnemingsfout dat je 'abnormaal' bent aanpakken met de 'twee-kolommentechniek' uit het boek. Je kunt ook jouw reactie op kritiek van anderen wijzigen. Of je gehele houding veranderen. Op verschillende manieren. Door bijvoorbeeld je technieken uit de reclamewereld te gebruiken voor jezelf.

De auteurs werken dit heel concreet uit in de laatste hoofdstukken van het eerste deel.

Het tweede deel gaat over sociale angst en onzekerheid. In het eerste hoofdstuk vind je de theoretische achtergrond. Daarna volgen, in afzonderlijke hoofdstukken, de verschillende technieken om de oorzaken van sociale angst en onzekerheid aan te pakken:

 • gedachtetraining
 • gedragsoefeningen
 • omgaan met (uiterlijke) kwetsbaarheden
 • oplossingsgericht denken
 • werken aan persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen
 • de negatieve invloed van het verleden onderkennen en ongedaan maken
 • negatieve overtuigingen ombouwen naar realistische
 • de communicatie veranderen
 • positief en optimistisch denken

Dit dubbelboek is heel toegankelijk. De auteurs gebruiken heldere taal. Ze verstaan de kunst om de informatie op een concrete en praktische manier onder de aandacht te brengen. Het gebruik van situaties uit het leven van alledag verhoogt de herkenbaarheid. Het gebruik van de metafoor van de Interne criticus maakt het gedachtegoed van de cognitieve gedragstherapie zeer toegankelijk. De heldere manier waarop ze de verschillende hulptechnieken schetsen, geeft de lezer het gevoel dat hij er meteen mee aan de slag kan. Een zelfhulpboek in de ware zin van het woord!

afdrukken

19:47 Gepost door Lieven Coppens in Kosmos | Permalink | Tags: angst, fobie, zorg, zelfvertrouwen, zelfwaardering, methodiek, sociale angst, zelfhulp | |

2009.05.15

Pesten. Mijn boek over durf en zelfvertrouwen

Auteur: Astrid Tulleners
Titel: Pesten. Mijn boek over durf en zelfvertrouwen.
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam / Berchem
Jaar: 2007 (tweede druk)
Pagina's: 120
ISBN-13: 978-90-8560-521-8
Prijs: € 15,50

pesten - mijn boek over durf en zelfvertrouwenIn dit werkboekje van Astrid Tulleners kunnen we al meteen twee grote delen onderscheiden. De cesuur ligt hierbij tussen het vijfde en zesde hoofdstuk.

In het eerste hoofdstuk gaat het kind aan de hand van concrete opdrachten op zoek naar zichzelf. Wie is hij? Wat vindt hij over zichzelf? Wat vinden anderen over hem? Een toch wel heel belangrijke oefening ligt eveneens in dit hoofdstuk besloten. Het kind moet een roos tekenen waarin het zelf centraal staat. Daar moet het nog drie cirkels rond tekenen waarin het de personen die rond hem staan (van heel dichtbij naar eerder veraf) een plaats geeft. Op deze manier brengt het kind voor zichzelf in kaart op welke mensen hij eventueel beroep kan doen.

Het tweede hoofdstuk gaat in op de manieren waarop een kind gepest wordt. Daarbij komt ook het verschil tussen plagen en pesten aan bod. Aan de hand van heel gerichte vragen en opdrachten brengt het kind zijn pestprobleem in kaart. De volgende manieren waarop iemand kan gepest worden komen aan bod:

 • uitsluiten
 • chanteren
 • pesten via het Internet

Er is eveneens aandacht voor de plaatsen waarop het kind zich veilig voelt voor het pesten en plaatsen waar het kind zich onveilig voelt.

Hoofdstuk drie gaat op zoek naar de redenen waarom iemand gepest wordt. Hoofdstuk vier doet de lezer nadenken over de personen die bij het pesten betrokken zijn: de pesters, de meelopers en de kijkers. Hoofdstuk vijf brengt de gevolgen van pesten in beeld.

Hoofdstuk zes laat de lezer kennismaken met en nadenken over manieren om het pesten aan te pakken. Het is meteen ook het grootste hoofdstuk. Dit komt aan bod:

 • hulp vragen aan een volwassene
 • hulp vragen aan kinderen
 • manieren om het pestprobleem op school bespreekbaar te maken
 • dingen die het gepeste kind zelf kan doen

In het zevende en laatste hoofdstuk moet het kind de complimentjes die het krijgt verzamelen.

Met dit werkboekje kunnen kinderen aan de hand van gerichte vragen en opdrachten opschrijven en tekenen wat pesten met ze doet en hoe ze het kunnen aanpakken. Stapsgewijze worden de verschillende inhouden in een concrete en directe taal overgedragen. Er is heel wat ruimte voor zelfreflectie. Dit betekent echter dat jongere kinderen moeten kunnen beroep doen op een volwassen coach die hen daarbij helpt.

Ouders, leerkrachten en hulpverleners kunnen dit werkboekje echter ook gebruiken bij de begeleiding van gepeste kinderen of bij het bespreekbaar maken van het probleem in de klas. Ik en pesten is veel meer dan zo maar een nieuw boekje over het probleem van het pesten.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

17:00 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: pesten, durf, zelfvertrouwen | |