2011.04.12

De methode Kids' Skills

Auteur: Ben Furman
Titel: De methode Kids' Skills. Op speelse wijze vaardigheden ontwikkelen bij kinderen.
Uitgeverij: HNB | Uitgeverij Nelissen
Plaats: Barneveld
Jaar: 2009 (vierde druk)
Pagina's: 160
ISBN-13: 978-90-244-1745-2
Prijs: € 17,50

de methode kids' skills - op speelse wijze vaardigheden ontwikkelen bij kinderenEen probleem is een vaardigheid die je nog moet ontwikkelen. Deze zin vat de essentie van de methode Kids’ Skills het beste samen. Een probleem is dus niet de schuld van het kind of zijn ouders (of bij uitbreiding: zijn leerkrachten). Het moet dus ook niet ‘opgelost’ worden. Nee, de methode nodig het kind uit om actief mee te werken aan het verwerven van vaardigheden en het zoeken naar antwoorden op dat probleem. Maakt ze deskundige hulpverleners overbodig? Helemaal niet. Ze herdefinieert hun functie als katalysatoren voor kinderen en hun ouders (of bij uitbreiding: leerkrachten) die niet langer oplossingen aanreiken, maar het verwerven van nieuwe vaardigheden ondersteunen. De methode Kids’ Skills gaat verder dan het positieve benoemen, ze ademt het positieve uit, niet in het minst omdat ze alle betrokkenen letterlijk verontschuldigt. Oplossingsgerichte psychologie op zijn best!

Het boek De methode Kids’ Skills is de sleutel tot de methode van Ben Furman. Dit moet je gewoon gelezen hebben. Het is tegelijk:

  • een handleiding bij de methode;
  • een inleiding tot de oplossingsgerichte psychologie;
  • een ideeënboek over het opvoeden van kinderen.

De ruggengraat van dit boek bestaat uit de uitgebreide beschrijving van de vijftien stappen van deze methode. Deze komt er al na amper tien bladzijden uitleg van de auteur over het ontstaan en de inhoud van de methode. Ben Furman legt elke stap haarfijn uit:

  • Waarom moet je hem zetten?
  • Hoe pak je hem het beste aan?
  • Waar moet je extra op letten?

Dit zijn slechts enkele vragen waarop je als lezer een concreet en constructief antwoord krijgt. Alsof dat nog niet genoeg is, geeft de auteur elke stap de nodige concrete voorbeelden mee. En zorgt hij er aan het einde van elke stap voor om in een grijs tekstkadertje de essentiële band met de andere stappen nog eens te verduidelijken.

Het laatste deel van het boek gaat heel concreet in op het gebruik van de methode bij veel voorkomende problemen bij kinderen, gaande van slechte gewoonten over leerproblemen naar gedragsproblemen (of is het omgekeerd). Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de hele wereld leer je hoe de methode kan aangewend worden.

Lezen!

Bij dit boek hoort het Mijn Kids' Skills vaardighedenboek (€ 10,-) en de Ik kan het! poster (€ 5,- A3-formaat, € 12,50 A1-formaat) uitgegeven door de Nederandse uitgeverij Pica. Het boek zelf wordt ook verdeeld door deze  uitgeverij die de andere uitgaven van Ben Furmans Kids' Skills in haar fonds heeft.

afdrukken

11:28 Gepost door Lieven Coppens in Uitgeverij Nelissen | Permalink | Tags: angst, gedrag, kids' skills, methodiek, ouders, vervelende gewoontes | |

2010.02.13

Begeleiding van kinderen met dyslexie in het basisonderwijs

Auteur: Jos Avontuur
Titel: Begeleiding van kinderen met dyslexie in het basisonderwijs
Website: Nelissen
Plaats: Soest
Jaar: 2003 (derde druk)
Pagina's: 176
ISBN-13: 978-90-244-1439-0
Prijs: € 21,90

begeleiding van kinderen met dyslexie in het basisonderwijsDe auteur, Jos Avontuur, heeft meer dan twintig jaar ervaring als psycholoog bij een Nederlandse onderwijsbegeleidingsdienst. Hij specialiseerde zich in dyslexie en gedragsproblemen. Uit het onderzoeken en begeleiden van leerlingen met dyslexie leerde hij dat zij, hun ouders en hun leerkrachten, na de diagnose nog met veel vragen bleven zitten. Hij schreef dit boek dan ook met hen voor ogen.

Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel staat Jos Avontuur stil bij de achtergronden van dyslexie. En bij het signaleren ervan. In het tweede deel heeft hij het uitgebreid over de begeleiding en behandeling van kinderen met dyslexie in het basisonderwijs.

Het eerste deel bestaat uit drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk omschrijft hij dyslexie als een probleem met het taalgevoel. Hoe dyslexie zich laat zien, vertelt hij na een bespreking van de verschillende taalcomponenten (fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek) die samen ons taalsysteem bepalen. Hij maakt daarbij onderscheid tussen het basis- en secundair onderwijs. Hij benadrukt dat men beter tot het midden van het tweede leerjaar (groep 2) wacht om de diagnose dyslexie te stellen. Wat niet wegneemt dat men al in het eerste leerjaar (groep 1) signalen kan opvangen. Lezen en spellen zijn de primaire kenmerken van dyslexie. Jos Avontuur heeft echter ook oog voor de secundaire kenmerken. Hij maakt dit hoofdstuk volledig door het te hebben over dyslexie in het secundair onderwijs en over dyslexie bij volwassenen. In het tweede hoofdstuk bespreekt de auteur eerst enkele theorieën over dyslexie. Om daarna te komen tot een eigen definitie. Deze vertoont sterke gelijkenissen met de definitie van de Nederlandse Gezondheidsraad. Ze is wel uitgebreider omdat ze tegelijk beschrijvend en verklarend is. Het derde hoofdstuk gaat over het signaleren van dyslexie. De auteur maakte hiervoor een zeer praktische controlelijst die hij uitgebreid toelicht.

Het tweede deel van het boek gaat over de begeleiding en behandeling van dyslexie in het basisonderwijs. Het bestaat uit vier hoofdstukken. In het eerste van de vier bespreekt Jos Avontuur de uitgangspunten bij de behandeling van dyslexie, waarbij structureren en automatiseren een centrale plaats innemen. In de volgende hoofdstukken past hij deze uitgangspunten zeer concreet toe op de begeleiding van leerlingen in de onderbouw (groepen 1 tot 4 | 2e en 3e kleuter, 1e en 2e leerjaar), de middenbouw (groepen 5 en 6 | 3e en 4e leerjaar) en de bovenbouw (groepen 7 en 8 | 5e en 6e leerjaar). Deze hoofdstukken zijn zeer praktisch van aard. Ze geven zeer uitgebreid aan wat er, zowel op school als thuis, kan gebeuren.

Aanbevolen literatuur voor leerkrachten en ouders!

afdrukken

23:44 Gepost door Lieven Coppens in Uitgeverij Nelissen | Permalink | Tags: lezen, spelling, taal, dyslexie, zorg, basisonderwijs, remedieren, diagnostiek, leerprobleem, leesprobleem, spellingprobleem | |